# Player Catches WK Catches Direct RO Indirect RO Stumpings Total
1 Puneet Sharma 4 0 0 0 0 4
2 Viren Patel 4 0 0 0 0 4
3 Aakash Kulkarni 4 0 0 0 0 4
4 Manish Chaurasia 0 2 0 0 2 4
5 Pranav K Raman 2 0 2 0 0 4
6 Vidhya Sagar Naidu 0 3 0 0 0 3
7 Chandan Sharma 2 0 0 0 0 2
8 Vishal Khatri 2 0 0 0 0 2
9 Ramakrishna Gangavalli 1 0 0 0 0 1
10 Srikar Repati 0 0 0 0 0 0
11 Manoj Rawat 0 0 0 0 0 0
12 Sahil Kapoor 0 0 0 0 0 0
13 Richardson Sacrias 0 0 0 0 0 0
14 Gagandeep Singh 0 0 0 0 0 0
15 Abdul Nissar Shaik 0 0 0 0 0 0
16 Raj Perni 0 0 0 0 0 0
17 Simranjit Singh 0 0 0 0 0 0
18 Tarun Lagadapati 0 0 0 0 0 0
19 Ajay Mallavarapu 0 0 0 0 0 0
20 Vamsi Krishna Anne 0 0 0 0 0 0
21 Mahesh Naidu 0 0 0 0 0 0
22 Tapinder Mangat 0 0 0 0 0 0
23 Ahmed Chohan 0 0 0 0 0 0
24 Rasesh Behera 0 0 0 0 0 0
25 Balkaran Maharaj 0 0 0 0 0 0
26 Janty Sandhu 0 0 0 0 0 0
27 Krishna Reddy 0 0 0 0 0 0
28 Yasin Ismail 0 0 0 0 0 0
29 Avneet Nanuan 0 0 0 0 0 0
30 Manoj Mohan 0 0 0 0 0 0
31 Shreyas Shah 0 0 0 0 0 0
32 Ajit Ketkar 0 0 0 0 0 0
33 Avadh Nandra 0 0 0 0 0 0
34 Deepak Badami 0 0 0 0 0 0
35 Nirmal Srinivasan 0 0 0 0 0 0
36 Amarvir Brar 0 0 0 0 0 0
37 Saurabh Kulkarni 0 0 0 0 0 0
38 Gurdeep Singh 0 0 0 0 0 0
39 Gifty Bains 0 0 0 0 0 0
40 Anoop Nair 0 0 0 0 0 0